logo

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej OGNIK - strona w budowie

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “OGNIK” jest organizacja pozarządową wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000270109. Powstało w 1996 r. z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rodziców dzieci niepełnosprawnych i Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. Stowarzyszenie udziela pomocy osobom niepełnosprawnym od wieku dziecięcego po osoby dorosłe niesamodzielne życiowo. Prowadzone jest przez rodziców osób niepełnosprawnych, a działalność wspierana jest przez wolontariat wywodzący się spośród uczniów strzeleckiego liceum i gimnazjów.
Wszystkie wycieczki organizowane przez Stowarzyszenie są rodzinne ze względu na konieczność obecności przy osobie niepełnosprawnej rodzica bądź innego opiekuna, z którym podopieczny jest związany emocjonalnie.

Zapomniane hasło