KONTAKT  
MENU

O Nas


Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „OGNIK” jest organizacją pozarządową wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270109. Powstało w 1996 r. z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rodziców dzieci niepełnosprawnych i Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.

Stowarzyszenie udziela pomocy osobom niepełnosprawnym od wieku dziecięcego po osoby dorosłe niesamodzielne życiowo. Prowadzone jest przez rodziców osób niepełnosprawnych, a działalność wspierana jest przez wolontariat wywodzący się spośród uczniów strzeleckiego liceum i gimnazjów.

Wszystkie wycieczki organizowane przez Stowarzyszenie są rodzinne ze względu na konieczność obecności przy osobie niepełnosprawnej rodzica bądź innego opiekuna, z którym podopieczny jest związany emocjonalnie.


OBSZAR NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Do Stowarzyszenia przyjmowane są osoby niepełnosprawne, ich rodzice, opiekunowie oraz wszystkie osoby o dobrym i otwartym sercu chętne służyć pomocą osobom niepełnosprawnym z miasta i gminy Strzelce Opolskie oraz gminy Jemielnica, Zawadzkie, Leśnica, Ujazd, Izbicko.


CELE DZIAŁANIA

Działalność Stowarzyszenia polega na niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym i oparta jest o zasady wolontariatu. Celem Stowarzyszenia jest reprezentacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, organizowanie wczasów rodzinnych i turnusów rehabilitacyjnych, organizowanie imprez i akcji publicznych dla realizacji celów Stowarzyszenia. Udzielamy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom bezpośredniej pomocy:

 • medycznej,
 • socjalnej,
 • psychologicznej,
 • pedagogicznej,
 • prawnej,
 • innej wynikającej z potrzeb środowiska niepełnosprawnych.


  CHOROBY NASZYCH PODOPIECZNYCH

  Do naszego Stowarzyszenia należy ok. 60 osób niepełnosprawnych w przedziale wiekowym od 8 do 50 lat, o różnym stopniu upośledzenia m.in.:

 • porażenie mózgowe,
 • upośledzenie umysłowe,
 • padaczka,
 • zespół Cornelii de Lange,
 • autyzm,
 • wady serca,
 • zespoły genetyczne,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia emocjonalne.


  W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

  Zgłosić się do nas można bez specjalnego skierowania:

 • do siedziby mieszczącej się w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 16 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej) - pokój Nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-12.00, lub
 • umówić się na spotkanie telefonicznie pod nr telefonu +48 664 736 882 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: stowarzyszenie_ognik@interia.pl


  ZARZĄD STOWARZYSZENIA

  SZPYRKA DANUTA - PREZES
  GAWLIK SYLWIA - WICEPREZES
  PLEWKA ANNA - WICEPREZES
  NOWAK BARBARA - SEKRETARZ
  CZUBAK KATARZYNA - CZŁONEK ZARZĄDU
  MASELI KARINA - SKARBNIK


 • © Ognik 2007 :: projekt i wykonanie Adrian Kastura :: http://ognik.strzelceopolskie.pl ver. 4.01 :: Admin
  4864